TKB Juni 2009

Calvin menulis buku “Institute of Christian Religion”-nya yang terkenal itu dengan pembagian berdasarkan 4 bagian pokok dari Pengakuan Iman Rasuli yaitu:

1.    Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.

2.    Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal.

3.    Aku Percaya kepada Roh Kudus.

4.    Aku percaya kepada Gereja yang kudus dan am.

Yang kemudian disusun dan dikembangkan oleh Calvin menjadi 4 buku (sebagai satu kesatuan dari Institute of Christian Religion)

1.    Pengetahuan akan Allah sang Pencipta.

2.    Pengetahuan akan Allah sang Penebus di dalam Kristus, yang dinyatakan pertama kali kepada Bapa-bapa leluhur di bawah Taurat dan kemudian juga kepada kita di dalam Injil.

3.    Jalan, di mana melaluinya, Anugerah Kristus diterima; Buah-buah yang datang kepada kita daripadanya dan efek-efek apa yang mengikuti.

4.    Alat-alat atau Pertolongan Anugerah, di mana melaluinya, Allah mengundang kita ke dalam Umat Kristus dan menjaga kita di dalamnya.

Buku ”Institute of Christian Religion” pertama kali selesai ditulis dan diterbitkan pada tahun 1536 dengan hanya 6 chapter, tetapi sepanjang hidupnya Calvin terus merevisi ulang karyanya tersebut. Pada edisi tahun 1539, jumlah chapter-nya bertambah menjadi 17, dan pada perkembangan edisi antara tahun 1543-1550, jumlah chapter-nya membengkak menjadi 21, yang pada akhirnya menjadi 4 buku yang kita kenal sekarang dalam edisi terakhir yaitu edisi 1559.